Online informatiebijeenkomst Leerwerktraject Installatietechniek (E/W) voor kansrijke doelgroepen

Het realiseren van een duurzame toekomst zien wij als een gezamenlijke opgave enverantwoordelijkheid. Het actief inzetten van de energietransitie is de weg naar deze
duurzame toekomst. Een weg die we als BV Nederland dienen te plaveien en te onderhouden!Hierbij kan echt iedereen een bijdrage leveren en dit maken we vanuit het ‘Leerwerktraject Installatietechniek (E/W) voor kansrijke doelgroepen’ van Leerwerkloket Noordoost-Brabant en Weener XL voor u als ondernemer mogelijk!
Hierbij zetten we in op actieve voorlichting over de technische branche, selectie van geschikte kandidaten, het verzorgen van praktijkgerichte scholing en begeleiding binnen uw organisatie.

Wat hebben we hiervoor nodig? Werkgevers die samen met ons het verschil willen maken!

Voortraject kandidaten
In 6 weken krijgen de kandidaten de basisopleiding Installatietechniek of Elektrotechniek en leren ze veilig en gezond te werken (VCA certificaat). Ook is er veel aandacht voor communicatie. Dit traject verhoogt de kans op een duurzame match.

Voortraject werkgever
U krijgt uitgebreide uitleg over het project en wat het u en uw organisatie oplevert. Voor een optimale voorbereiding volgt u de Harrie training en indien u
wenst de Leermeester- gezelmethode. Ook bieden we u een interculturele communicatie training aan.

Koppeling van kandidaat en werkgever
Tijdens het voortraject betrekken we u als werkgever actief. Via meeloopdagen maken u en de beoogde kandidaat op een laagdrempelige en
praktische manier kennis met het traject en met elkaar.

Proefplaatsing
Na de kennismaking en evaluatie gaat de kandidaat aan de slag via een (voor u kosteloze) proefplaatsing
van maximaal 2 maanden. De kandidaat wordt begeleid door een jobcoach vanuit de gemeente en een Harrie trainer vanuit uw organisatie.

Arbeidsovereenkomst
Na een succesvolle werkervaringsperiode start de kandidaat met een arbeidsovereenkomst voor minimaal 3 dagen in de week. Daarnaast volgt de
kandidaat eventueel nog 2 dagdelen of 1 avond inburgering, begeleid door de jobcoach.

Hebt u interesse of wilt u meer weten? We nodigen u graag uit voor de online informatiebijeenkomst op dinsdag 7 mei van 9.00 uur tot 10.00 uur. Hier gaan we dieper in op het project en
kunt u alle vragen stellen.
Meld u aan bij Charity Timmers van Weener XL, c.timmers@s-hertogenbosch.nl , tel. 0615939276 of Mariska Hermens van het Leerwerkloket Noordoost Brabant, mariska.hermens@leerwerkloket.nl, tel. 0620458253

Bij verdere interesse is er een vervolg bijeenkomst om samen verdere stappen te zetten. Deze vindt plaats
op woensdag 15 mei om 16.00 uur tot 18.00 uur bij Vakwijs, Rietveldenweg 12b, ’s-Hertogenbosch.

× Hoe kan ik je helpen?